21 Μαρτίου 2013

« Όταν ο Διάβολος απαγγέλλει την Αγία Γραφή»!


Γράφει  ο 
Νίκος Μπογιόπουλος.

Στο Λουξεμβούργο του κ. Γιούνκερ, προέδρου του Γιούρογκρουπ, ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν είναι 7 φορές μεγαλύτερος από το ΑΕΠ της χώρας όπως στην Κύπρο, αλλά 20 φορές μεγαλύτερος...
Στην Ελβετία, το μέγεθος δύο μόνο τραπεζών, της UBS και της Credit Suisse, είναι σχεδόν 7 φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ όλης της χώρας...
Στο Βέλγιο, δύο τράπεζες, η Dexia και η Fortis έχουν μέγεθος σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της χώρας...
Στη Βρετανία, τρεις τράπεζες, οι RBS, Barclays, HSBC, έχουν μέγεθος 4 φορές μεταλύτερο από το ΑΕΠ της χώρας...

Στη Γερμανία, μια μόνο τράπεζα, η Deutsche Bank, έχει μέγεθος που ανέρχεται σχεδόν στο ΑΕΠ όλης της χώρας...
Στη Γαλλία, μια μόνο τράπεζα, η BNP Paribas, έχει μέγεθος που ξεπερνά όλο το ΑΕΠ της χώρας...
Στην Ισπανία, μια μόνο τράπεζα, η Santander, έχει μέγεθος όσο και το ΑΕΠ της χώρας...
Σε Σουηδία και Ολλανδία το μέγεθος του τραπεζικού τομέα ξεπερνά κατά 3,5 φορές το ΑΕΠ των δύο χωρών...
Σύμφωνα με την «Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών» για το έτος 2010 το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά μόνο τους «άυλους τίτλους» ξεπέρασε τα 1.030 δισ. δολάρια, όταν την ίδια χρονιά το παγκόσμιο ΑΕΠ ήταν μόλις 62 δισ. δολάρια. Δηλαδή, ήταν μεγαλύτερος κατά 16 τουλάχιστον φορές...
Στην Αμερική, εν μέσω κρίσης, στο τρίτο τρίμηνο του 2009, το 80% της αύξησης των συνολικών κερδών προερχόταν από το χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος, όμως, αντιπροσωπεύει μόνο το 25% της αμερικανικής οικονομίας.
Στην Ευρώπη το 2007 - 2008, ενώ το σύνολο της οικονομίας παρουσίαζε ρυθμούς μεγέθυνσης 3%, οι τράπεζες εμφάνιζαν ρυθμούς επέκτασης των κερδοσκοπικών τους κεφαλαίων από 40% μέχρι και 80% το χρόνο. Ταυτόχρονα, ενώ το εθνικό προϊόν αύξανε με ετήσιο ρυθμό 4%, ο δανεισμός της οικονομίας αύξανε με ρυθμό ανώτερο του 8%.
Ολα αυτά μάς οδηγούν στον Χριστόφορο Κολόμβο, τον ήρωα της ομώνυμης κινηματογραφικής ταινίας, ο οποίος το έθετε ως εξής:
«Πίστη, ελπίδα, φιλευσπλαχνία αλλά πιο σπουδαίο απ' όλα αυτά είναι το τραπεζικό κέρδος»...
*
Ο Μαρξ στο «Κεφάλαιο»1 παρατηρεί ότι στην επιδίωξή του για ένα κέρδος της τάξης του 300% δεν υπάρχει έγκλημα που να μην είναι έτοιμος να διαπράξει ο καπιταλιστής, ριψοκινδυνεύοντας ακόμα και να οδηγηθεί στην κρεμάλα.
Εκείνο το 300% για το οποίο μιλούσε ο Μαρξ, και για το οποίο ο καπιταλιστής είναι έτοιμος να διαπράξει κάθε έγκλημα, αποτελεί τη σύγχρονη πραγματικότητα και την τυπική λειτουργία του ιμπεριαλισμού, από την εποχή που ο Λένιν έκανε λόγο για τον «τοκογλυφικό ιμπεριαλισμό». Φάση κατά την οποία «οι τράπεζες μετεξελίσσονται από το μετριόφρονα ρόλο των μεσολαβητών σε πανίσχυρους μονοπωλητές, που διαθέτουν σχεδόν όλο το χρηματικό κεφάλαιο του συνόλου των καπιταλιστών και των μικρονοικοκυραίων...».2
Ιδού πώς στο παραπάνω πλαίσιο προκύπτει η «φούσκα» ως αποτέλεσμα της έμφυτης ροπής του χρηματιστικού κεφαλαίου (δηλαδή της σύμφυσης βιομηχανικού και τραπεζικού κεφαλαίου) στην αναζήτηση κέρδους:
Το 1980, η αξία των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ήταν 12 τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Το 1995 είχε ήδη φτάσει στα 64 τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 200% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Το 2005 είχε εκτιναχτεί στα 140 τρισεκατομμύρια δολάρια ή πάνω από 300% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 2007 στο 350% του παγκόσμιου ΑΕΠ!
Σε διάστημα λιγότερο της τριακονταετίας, δηλαδή, τα περιουσιακά στοιχεία που με τη μορφή μετοχών, ομολόγων κ.λπ. κατείχαν στα χέρια τους τραπεζίτες και κάθε λογής κεφαλαιούχοι και ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 1.500%!
*
Ανακεφαλαιώνουμε:
1. Ο όγκος των συναλλαγών που αφορά την πραγματική οικονομία δεν αντιπροσωπεύει παρά μόνο το 2% του συνόλου των χρηματικών συναλλαγών.
2. Το Ενεργητικό των τραπεζών τη στιγμή της εκδήλωσης της κρίσης ήταν τριπλάσιο από το παγκόσμιο ΑΕΠ και η αξία των παραγώγων 16 φορές (!) μεγαλύτερη από το παγκόσμιο ΑΕΠ.
3. Ενώ το 2006 το παγκόσμιο ΑΕΠ ήταν 47 τρισ. δολάρια, η αξία των μετοχών ήταν 51 τρισ. δολάρια, των ομολόγων 68 τρισ. δολάρια και των παραγώγων... 473 τρισεκατομμύρια. Το 2009, το μέγεθος των παραγώγων είχε ανέλθει στα 900 τρισ. δολάρια!
4. Σε κάθε κράτος της Ευρώπης ο κύκλος εργασιών των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στο έδαφός του υπερβαίνει κατά πολύ το ΑΕΠ της χώρας. Μεσούσης της κρίσης, ο κύκλος εργασιών των τραπεζών στην Ιρλανδία ανήρχετο στο 700% του ΑΕΠ της χώρας, στην Ελβετία στο 650%, στη Γαλλία 320%, στη Γερμανία στο 280%.3
5. Στην Ευρωζώνη, όπου το ΑΕΠ των χωρών που την απαρτίζουν κινείται στα 10 τρισ. ευρώ, το Ενεργητικό των τραπεζών ήταν το 2010 πάνω από 43 τρισ. ευρώ, δηλαδή 4 και πλέον φορές μεγαλύτερο.
6.Κάθε δευτερόλεπτο, στο σύγχρονο κόσμο διακινούνται με ηλεκτρονική μορφή στην παγκόσμια αγορά χρήματος περί τα 320 δισ. δολάρια.
7.Το 2008, τα παράγωγα διεθνώς αναλογούσαν στο 976% του Παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊόντος!4
*
Τι σημαίνουν τα παραπάνω:
α) Οτι η χρηματοπιστωτική «φούσκα» και η υπερεπέκταση του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν συνιστά παρά μια τυπική λειτουργία του καπιταλισμού από συστάσεώς του και ειδικά στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο.
β) Ο «καπιταλισμός - καζίνο», που εντελώς πρόσφατα ανακάλυψε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών κ. Μοσκοβισί, είναι ο μόνος μονοπωλιακός καπιταλισμός που υπήρξε, υπάρχει και που μπορεί να υπάρξει. Ηδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, όπως τονίζει ο Λένιν στον «Ιμπεριαλισμό», το 40% του συνολικού πλούτου της Βρετανίας προερχόταν από τόκους κεφαλαίων που ήταν τοποθετημένα στο εξωτερικό.
Ως εκ τούτου, μετά μάλιστα τις τοποθετήσεις του κ. Σόιμπλε, της κυρίας Λαγκάρντ, του κ. Μοσκοβισί, της Αγίας Οικογένειας των Βρυξελλών εν συνόλω, που δικαιολόγησαν τις αποφάσεις τους για την Κύπρο στο όνομα της ανάγκης, όπως είπαν, να μειωθεί το μέγεθος του τραπεζικού τομέα του νησιού
- παρουσιάζοντας δηλαδή σαν «δικαιολογητική βάση» για τα ενδοϊμπεριαλιστικά τους παιχνίδια το ίδιο το έγκλημα του συστήματος που υπηρετούν -
δεν έχουμε παρά να αναφωνήσουμε όπως ο Σαίξπηρ στον «Εμπορο της Βενετίας»:
«Για τους σκοπούς του ο Διάβολος μπορεί να απαγγείλει ακόμα και την Αγία Γραφή»!

*


1. Καρλ Μαρξ, «Το Κεφάλαιο», τόμος Γ' , εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», σελ. 594: «Με την ανάπτυξη του τοκοφόρου κεφαλαίου και του πιστωτικού συστήματος φαίνεται σα να διπλασιάζεται όλο το κεφάλαιο και, που και που, να τριπλασιάζεται από τον διαφορετικό τρόπο, με τον οποίο το ίδιο κεφάλαιο ή ακόμα η ίδια μόνο χρεωστική απαίτηση εμφανίζεται σε διάφορα χέρια με διάφορες μορφές. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του "χρηματικού κεφαλαίου" είναι καθαρά πλασματικό».
2. Λένιν, «Απαντα», τόμος 27, σελ. 332, εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή».
[3] Εθνος, 2.12.2010.
[4] Η διεθνής οικονομική κρίση, η θέση της Ελλάδας και οι θέσεις του ΚΚΕ - Υλικά της ημερίδας της ΚΕ του ΚΚΕ (14.5.2009), εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.

13 σχόλια:

 1. Οταν θα γίνει το μεγάλο μπαμ θα κουφαθούμε όλοι.
  Αναλυτικός όπως πάντα ο Μπογιόπουλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ναί, αλλά οι χώρες που ανέφερες ΔΕΝ χρωστάνε, και οι τράπεζές τους καλύπτονται κεφαλαιακά επαρκώς ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτες.

  και οι τράπεζες που ανέφερες, δεν δέχονται ευκαιριακούς ή μικρούς επενδυτές, αλλά προσέχουν ποιούς θα δεχθούν σαν πελάτες τους. Αλίμονο αν η παρί μπά δεχόταν σαν πελάτη τον κάθε έλληνα μικροκαταθέτη που θέλει να εξασφαλίσει για ένα μήνα ένα χιλιάρικο, για να το πάρει τον επόμενο.

  κανένα χρήμα δεν είναι ποτέ εντελώς άμεμπτο βέβαια, αλλά μπορεί τουλάχιστον να είναι σταθερός και λογικός ο κατέχων, και να έχει και κάποιες αρχές ο διαχειριστής.

  και ξέχασες ακόμα κάτι : στις χώρες που ανέφερες, ακόμα και ο καφές το πρωί πριν τη δουλειά, πληρώνεται με πιστωτική κάρτα.

  είναι πολύ προφανές ότι ποτέ δεν πήγες σε σούπερ μάρκετ σε κάποια από αυτές, ή σε εστιατόριο, ή, πολλώ μάλλον, σε εμπορικό κατάστημα, όπου το χρώμα του πενηντάρικου και του κατοστάρικου ο μέσος πωλητής το αγνοεί.

  αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι η κεντρική ιδέα του Μπογιοπουλου (με το οποιο συμφωνώ), στην παρούσα όμως συγκυρία, θα πρέπει τα παραπάνω να τονισθούν, ώστε να μη φανεί κατά κάποιο ανόητο τρόπο ότι οι κύπριοι είναι θύματα περισσότερο από τους άλλους, ή ότι κύπριοι και έλληνες κάνουν .... αντίσταση στο ιμπεριαλιστικό οικονομικό κατεστημένο, μόνο και μόνο διότι κατάφεραν να χρεωκοπήσουν αποτελώντας και τμήμα του κι όλας.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πραγματικά όμως, θέλω να σε γνωρίσω από κοντά...
   Η περιέργειά μου χτυπάει τιλτ όταν λαμβάνω ενδείξεις νέων μορφών ζωής και νόησης!!!

   Δρακουμέλ (κατά κόσμον Ιάκωβος)

   Διαγραφή
 3. " οι χώρες που ανέφερες ΔΕΝ χρωστάνε, και οι τράπεζές τους καλύπτονται κεφαλαιακά επαρκώς ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτες."
  Χρωστάνε και μάλιστα κατά κανόνα περισσότερα ανά κάτοικό τους σε σχέση με Ελλάδα και Κύπρο, απλά ακόμη δεν είναι όλες σε ύφεση ή έστω, λόγω της θέσης του στην ανισόμετρη ανάπτυξη, έχουν ακόμη τη δυνατότητα την κρίση τους να τη εξάγουν. Όταν θα σκάσουν εκεί τα κανόνια..........

  "οι τράπεζες που ανέφερες, δεν δέχονται ευκαιριακούς ή μικρούς επενδυτές, αλλά προσέχουν ποιούς θα δεχθούν σαν πελάτες τους. Αλίμονο αν η παρί μπά δεχόταν σαν πελάτη τον κάθε έλληνα μικροκαταθέτη που θέλει να εξασφαλίσει για ένα μήνα ένα χιλιάρικο, για να το πάρει τον επόμενο.

  κανένα χρήμα δεν είναι ποτέ εντελώς άμεμπτο βέβαια, αλλά μπορεί τουλάχιστον να είναι σταθερός και λογικός ο κατέχων, και να έχει και κάποιες αρχές ο διαχειριστής."
  Πες την αλήθεια, ειρωνικά τα γράφεις, έ; Από πότε βάζει όρους η ελβετική - ή οποιαδήποτε άλλη- τράπεζα στο χρήμα που της στέλνουν, που έχει μαζέψει ότι μαύρα κυκλοφορούν παγκοσμίως;

  Αν προσπαθείς να πεις οτι εκεί τα πράγματα ελέγχονται διότι λειτουργούν σωστά τα κράτη τους θα σε παρακινούσα να κάνεις λίγη υπομονή ακόμη, ήδη σκάνε σε Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία κι έπεται η Γαλλία και οι άλλες με τη σειρά τους.

  Πητ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΄φυσικά και ΔΕΝ γράφω τίποτε ειρωνικά, αγαπητέ φίλε !

  κατ' αρχήν, μιλάμε για το ''τώρα'' ' τα ''να, θα, αν, όταν'', θα τα συζητήσουμε στο ''θα'', το ''αν'' και το ''όταν'' - αυτό, σαν μιά πρόγευση του ότι δεν διατίθεμαι να συζητήσω την ουσία του καπιταλισμού, που είναι γνωστή, αλλά την παρούσα φάση της παρούσας κρίσης.

  προς το παρόν λοιπόν, η κύπρος και η ελλάδα έχουν ΜΟΝΟ ή ΚΥΡΙΩΣ χρέος (είναι νέτ ντέμπιτορς), ενώ η νορβηγία, το λουξεμβούργο, η ελβετία, είναι νέτ κρέντιτορς, δηλαδή ΚΥΡΙΩΣ έχουν να λαμβάνουν.

  ακόμα, σε αντίθεση με την ελλάδα, την κύπρο και τον ευρωπαϊκό νότο και ανατολή γενικότερα, οι κάτοικοι στις χώρες αυτές έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τις κυβερνήσεις τους, τουλάχιστον πολύ μεγαλύτερη απ' ό,τι οι νότιοι και οι ανατολίτες στις δικές τους (όπως άλλωστε, συμβαίνει και στις αγγλοσαξωνικές χώρες), κι έτσι, ένα ''μπάμ'' εκεί ίσως πάρει πολύ μεγαλύτερη έκταση, αν και όταν συμβεί, αλλά και πολύ πιο δύσκολα θα συμβεί.

  κι αν ακόμα σκάσουν

  τέλος, ναί, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο να δέχεται μια τράπεζα σαν πελάτη της ένα δυτικοευρωπαίο επιχειρηματία, απ' ό,τι να δέχεται έναν έλληνα νεόπλουτο με τρόπους αδιαφανείς, ή ένα λίγδη ρώσο, πώς να το κάνουμε ! και οι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ τράπεζες της ελβετίας, μπορεί να δέχονται μαύρο χρήμα (αλήθεια, πόσο τέλος πάντων είναι το πραγματικά άσπρο χρήμα ;), το θέλουν όμως σταθερό κι εμπεδωμένο ' αν απλώς θές να διαφυλάξεις το χρήμα σου στην ελβετία, όπως θα πρέπει να ξέρεις και σύ κι ο μπογιόπουλος, και δεν το χρησιμοποιήσεις επενδυτικά εκεί μέσω της τραπέζης (κοινώς, δεν το καταθέσεις προθεσμιακά ή κάτι παρεμφερές), τότε πληρώνεις και φύλακτρα. Ξέρεις πολλούς καιροσκόπους διατεθειμένους να το κάνουν ;

  κι όσο για το σκάσιμο των κανονιών στην ολλανδία ή στη γαλλία, ασφαλώς και θα συμβεί, και έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν, δε λές και τίποτε το εξαιρετικό ! ωστόσο, η στάση των λαών εκεί (είτε επαναστατικότερη, είτε συντηρητικότερη και πειθήνια), σίγουρα δεν θα πάρει τη μορφή του ''είμαι κλέφτης και σφυρίζω και βγαίνω κι από πάνω'', όπως παίρνει στην ελλάδα και την κύπρο.

  μην προτάσσεις το μαρξισμό από την απλή πραγματικότητα, διότι ο μαρξισμός και σύ μαζί, δεν ωφελείσθε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ωστόσο, η στάση των λαών εκεί (είτε επαναστατικότερη, είτε συντηρητικότερη και πειθήνια), σίγουρα δεν θα πάρει τη μορφή του ''είμαι κλέφτης και σφυρίζω και βγαίνω κι από πάνω'', όπως παίρνει στην ελλάδα και την κύπρο.

  Βλέπω πως ο Πρετεντερης σε εχει επιρρεασει, νοιωθεις οτι μαζι τα φαγαμε? επειδη δηλαδη θελουν να μας πεισουν γι αυτο παει να πει οτι ισχύει?
  Οχι φιλε μου, αν εσυ εφαγες οι περισσοτεροι δεν εχουν φαει τιποτα, και κατα την αποψη μου θα επρεπε να ειχαν φαει, γιατι θα τα ειχαν παρει απο το κεφαλαιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. καλά άν δεν ξέρετε να απαντήσετε με επιχειρήματα μην το κάνετε καθόλου..μια χαρά τα λέει ο φίλος απο πάνω.. καταρχήν υπάρχει μια τάση ότι όταν γίνει το μπαμ του καπιταλισμού, π πολύ πιθανό είναι βεβαίως, να επιβαιβαιώσουνε οι λαοί τη θεωρία του μαρξ, π επίσης θα επιβεβαιωθεί, και ότι παντού θα ξεπροβάλλουν κομμουνιστικά κράτη, π όμως γ αυτό δεν είναι σίγουρο κανείς. δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει το κάθε κράτος ο κάθε λαός ή και το ίδιο το σύστημα σε μεγάλες κρίσεις..επίσης να προσθέσω ότι για το ψεύτικο χρήμα τον αέρα κοπανιστό φταίει και η μετατροπή του χρυσού κάθε χώωρας της οποίας το νόμισα αποτελούσε αντικειμενική αξία σε συνάλλαγμα..τουλάχιστον και επί καπιταλισμού υπήρχε πραγματικό χρήμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καταρχάς από πουθενά δεν προκύπτει οτι προτάσω το μαρξισμό -τον οποίο δεν επικαλέστηκα- από την πραγματικότητα.
  Προσπαθώ να συλλάβω το πνεύμα σου αλλά δε βγάζω νόημα. Τη μια λες οτι κανένα χρήμα δεν είναι εντελώς άμεμπτο και ισχυρίζεσαι οτι ο διαχειριστής με αρχές θα επιλέξει επενδυτή σταθερό και λογικό, και έπειτα μου λες οτι δεν υπάρχει μη μαύρο χρήμα,αποφασίζοντας να μου τη βγεις από τα αριστερά σα να λέμε.
  Ρίχνεις το ανάθεμα στις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες παρακάμπτοντας το γεγονός οτι μόνο με ρίσκα θα μπορούσαν να κερδοσκοπήσουν αφού αυτή είναι η μοίρα του μικρότερου ιμπεριαλιστή στον καταμερισμό. Ποια θα ήταν όμως η έως σήμερα πορεία τους αν δεν είχαν πάρει αυτά τα ρίσκα; Ποιος θα έβαζε τα χρήματά του στην Κύπρο αν ήταν να το κάνει με τους όρους των ελβετών και δε θα πήγαινε εκεί απ' ευθείας;

  Ξαναδιάβασε τις χώρες που αναφέρει ο Μπογιόπουλος, γιατί κολλάς μόνο στη Νορβηγία και το Λουξεμβούργο; Νισάφι πια, τα τελευταία 30 χρόνια πήξαμε στα υποδείγματα ανάπτυξης που είτε κατέρευσαν με το καλημέρα της κρίσης όπως πχ η Ιρλανδία είτε τσάκισαν τη βιτρίνα του κοινωνικού τους κράτους, βλέπε Σουηδία. Όχι άλλους παράδεισους που πρέπει να αντιγράψουμε. Πόσο ακόμη χρόνο πια θα πρέπει να δώσουν οι λαοί σε αυτό το σάπιο σύστημα;

  όσο για τον ανώνυμο 3:50
  Δε ξέρω από τάσεις και τι λένε, μια φορά αυτά δεν τα λέει ούτε το ΚΚΕ ούτε ο ίδιος ο Μαρξ. Χωρίς ισχυρό ΚΚ και λαό οργανωμένο δε γίνονται σοσιαλιστικές επαναστάσεις.

  Πητ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. αγαπητέ, όταν παραθέτει κανείς ένα κείμενο του μπογιόπουλου, προφανώς δεν παραθέτει ένα κείμενο του στίγκλιτς, κι ούτε του άνταμ σμίθ ! μην κρυβόμαστε πίσω απ' το δάχτυλό μας (καλά, από μιά άποψη μπορεί βέβαια να έχεις δίκιο, ως προς το πόσο μαρξιστή μπορεί κανείς να θεωρεί το μπογιόπουλο, αλλά κι αυτό ειναι μιά άλλη μεγάλη κουβέντα).

   αυτό που δεν εννοείς να καταλάβεις ίσως, και γι' αυτό σου φαίνομαι να γράφω αντιφατικά, είναι ότι πολλές διαβαθμίσεις, στην πολιτική και στην οικονομία, και στα πάντα, είναι ποσοτικές : έτσι, αν και πράγματι δεν υπάρχει άσπιλο χρήμα (οι δύο λέξεις είναι φιλοσοφικώς αμοιβαία αποκλειόμενες), σίγουρα άλλο είναι το χρήμα στην ελλάδα, άλλο στη ρωσία, κι άλλο στη γερμανία, από άποψη μεγέθους διαφθοράς στην κοινωνία. Έτσι, θα επιμείνω ότι οι έλληνες, οι κύπριοι, οι ιταλοί λιγότερο, έχουν πολύ πιό διεφθαρμένη ηγεσία και πολιτική τάξη από, άς πούμε, τη φιλλανδία ή την ολλανδία, ή ακόμα τη γερμανία και τη γαλλία.
   πέραν τούτου, δυστυχώς οι χώρες αυτές έχουν κι ένα απύθμενο χρέος.

   και κάτι ακόμα : αυτό το ''τσάκισαν τη βιτρίνα του κοινωνικού κράτους'', που, υποτίθεται, συνέβη στη σουηδία (και γράφω υποτίθεται, διότι το κράτος αυτό είναι ακόμα πολύ κοινωνικότερο από το ελληνικό), τσακίστηκε με απαίτηση των σουηδών, το έχεις φαντάζομαι αντιληφθεί έ ;

   όσο για το να ξεπερνά μιά τράπεζα το ΑΕΠ μιάς χώρας (αεπ είναι ''ΕΤΗΣΙΟ'' προϊόν), δεν είναι και κάτι σπουδαίο, και γίνεται ακόμα ασαφέστερο, όσο ο αρθρογράφος δεν εξηγεί πώς εννοεί ακριβώς αυτό το ''έχει μέγεθος'' ή ''ξεπερνά'': αναφέρεται σε κύκλο εργασιών μαζί με άυλους τίτλους, και κινητή και ακίνητη περιουσία ; σε μέγεθος ισολογισμού ; σε τί ακριβώς ;

   Διαγραφή
  2. καταρχην το θεμα του ΑΕΠ με τον κυκλο των τραπεζων το εθεσαν οι καπιταλιστες και πανω σε αυτο απανταει το αρθρο, οτι ερμηνευουν καθε οικονομικο δεικτη οπως τους βολευει.
   οταν λες οτι ελληνες κυπριοι ιταλοι κτλ ειναι διεφθαρεμενοι ενω φιλλανδοι, γερμανοι ολλανδοι γαλλοι κτλ κτλ ειναι λιγοτερο διεφθαρμενοι ε;
   να σου θυμισω λοιπον οτι για καθε ελληνα που τα παιρνει, υπαρχει ενας γαλλος απο τα μιραζ που τα δινει, ενας ακομα για την γεφυρα ριου-αντιρριου, ενας γερμανος για την ζημενς την μαν το αεροδρομιο κτλ, ενας ολλανδος για τις φρεγατες, ενας σουηδος για την ερικσον κ.ο.κ.
   ειναι απιστευτος ραγιαδισμος και προσπαθεια να αγιοποιησεις την αστικη ταξη αυτων των χωρων η τοποθετηση σου.
   απιστευτο χρεος εχουν και οι χωρες που ανεφερες, δεν υπαρχει χωρα χωρις χρεος.
   τα κοινωνικα κρατη της σκανδιναβιας εγιναν με δανεικα ως το αντιπαλο δεος και πριμοδοτηση της σοσ/τιας. απο την στιγμη που σταματησε να υπαρχει το αντιπαλο δεος σταματησε και η αναγκη υπαρξης τους, για αυτο και τα παιρνουν ολα πισω σιγα σιγα ή και γρηγορα οπως στην δανια

   Διαγραφή
  3. από το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου "Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε"
   http://www.scribd.com/doc/79335609/%CE%95%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%B9%CE%B5-%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82

   .. Για το διαπλανητικό χαρακτήρα του φαινομένου «μιλάει» ο τζίρος της διαφθοράς, που το 2010 υπολογίστηκε από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια σε περίπου 1 τρις δολάρια ετησίως. Το ποσό είναι τεράστιο. Είναι όμως εκείνο το ικανό μέγεθος για να αποδοθούν σε αυτό τα αίτια της καπιταλιστικής κρίσης; Η απάντηση –και από την άποψη των οικονομιών κλίμακας- είναι κατηγορηματικά «όχι».

   Ο τζίρος της διαφθοράς δεν αποτελεί παρά το 0,5% του συνολικού παγκόσμιου πλούτου. Ποσοστό πολύ μικρό που δε δικαιώνει τους «Ηρακλειδείς» του συστήματος οι οποίοι θέλουν να «εξηγούν» την καπιταλιστική κρίση σκιαμαχώντας εναντίον της διαφθοράς. Αντίθετα, μέσα από αυτές τις σκιαμαχίες συλλαμβάνονται επ' αυτοφώρω να προσπαθούν αφενός να οικειοποιηθούν τη δίκαιη οργή των λαϊκών στρωμάτων που αηδιάζουν με τα φαινόμενα της αρπαχτής και αφετέρου να επιδιώκουν μέσω ηθικολογικοί κηρυγμάτων να ξεστρατίσουν και να εκτονώσουν αυτή τη δίκαιη λαϊκή οργή τάζοντας «αυστηρή τιμωρία στους επίορκους». Στην πραγματικότητα, «καταγγέλλοντας» τη διαφθορά εκείνο που πασχίζουν είναι να κατασκευάσουν το είδωλο ενός «άλλου»καπιταλισμού και να του εκδώσουν το αναγκαίο συγχωροχάρτι, το αναγκαίο πιστοποιητικό, ότι, εφόσον απαλλαγεί από τους «επίορκους», θα πρόκειται για έναν τάχα «καλή, αδιάφθορο και ηθικό» καπιταλισμό.

   Όσο όμως κι αν προσποιούνται, όσο κι αν ψάχνουν να κρυφτούν πίσω από τους «αποδιοπομπαίους», με όση θεατρικότητα κι αν βαφτίζουν ως υπαίτιους της κρίσης τους «επίορκους» του συστήματος, αδυνατούν να αθωώσουν και να συσκοτίσουν την πηγή της κρίσης, που είναι το καπιταλιστικό σύστημα αυτό καθαυτό. Και αδυνατούν καθώς είναι αδύνατο να δώσουν επαρκή απάντηση στο απλό ερώτημα: Γιατί ο υπόλοιπος και κατά 99,5% «καλός και ηθικός» καπιταλισμός δεν μπορεί να κατισχύσει εκείνου του «μιαρού» αλλά μόλις 0,5% που είναι εμπλεκόμενος στη διαφθορά; Πώς γίνεται, δηλαδή, αυτό το 0,5% να σπρώχνει στην κρίση το υπόλοιπο 99,5% του «τίμιου» καπιταλισμού; Η διαφθορά λοιπόν μπορεί να είναι -και είναι- μόνιμο συστατικό της καπιταλιστικής λειτουργίας, είτε σε συνθήκες ανάπτυξης είτε σε συνθήκες ύφεσης της καπιταλιστικής οικονομίας. Αλλά δεν είναι η διαφθορά και δη η πολιτική διαφθορά αυτή που προκαλεί την καπιταλιστική κρίση

   Ο Κολ ομολογούσε επισήμως ότι το κόμμα του, το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (με το οποίο συγκυβέρνησαν οι Σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία) τα 'πιανε από μεγαλόσχημους χρηματοδότες. Ο Μπλερ, ως ένδειξη αναγνώρισης για κείνους που «τα 'χωναν» στο κόμμα του, τους Εργατικούς της Βρετανίας, μετά τις εκλογές ως ανταπόδοση μοίραζε στους«χορηγούς» του τίτλους ευγενείας και τους έχριζε «Λόρδους» και «Βαρόνους»…..

   Διαγραφή
 8. επειδη γραφονται μπαρουφες ολκης. ολες αυτες οι τραπεζες ειδικα οι ελβετικες ειναι τιγκα σε καταθεσεις εμπορων οπλων (δλδ και βρωμικα) οπως επισης και "ευυπολυπτων" καταθετων οπως και στην κυπρο. τι διαφορα εχουν οι καταθεσεις των αστων στην κυπρο με την παριμπας; η μονη διαφορα ειναι οτι στην κυπρο κατα κυριο λογο ειναι ρωσοι αστοι και περνει την μπαλα την κυπρο γιατι ειναι βατραχι στην πεδιαδα με τα βουβαλια και φταιει γιατι ανοιξε την πορτα να μπουν τα βουβαλια μεσα.
  τωρα με ποιο μαγικο τροπο ξεχωριζεις τις τραπεζες σε καλες και κακες ειναι κατι που ουτε ο ανδριανοπουλος και ο μανος τολμουσαν να ξεστομισουν.
  επισης το ποια χωρε εχει λαμβανειν και ποια οχι ειναι σχετικο γιατι π.χ. εμεις χρωσταμε τα μαλια μας στην αμερικη και αυτη με την σειρα της τα κερατα της στην κινα. θεωρητικα θα μπορουσαμε να μας χρωσταει η κινα (απο πωλησεις αγροτικων προιοντων ας πουμε). για αυτο μην αναφερεις νουμερα απλα γιατι δεν διαβαζονται μονοσημαντα.
  ας πουμε για το χρεος επι του ΑΕΠ. αν αυριο το πρωι ο αγροτικος τομεας ας πουμε πετωντας την ΚΑΠ στα σκουπιδια παρηγαγε αυτα που μπορει και αναπτυσοταν η μεταποιηση αυτοματος το ΑΕΠ θα εκτοξευοτανε επομενως το χρεος σαν ποσοστο του ΑΕΠ θα μειωνοτανε. αντιθετα ομως το απολυτο νουμερο ειναι που ποναει. γιατι μπορει η ιταλια να εχει λαμβανειν αλλα πριν ενα χρονο το χρεος της ηταν 1.5 τρισ περιπου και εχει αυξηθει και αλλο. αυτο λοιπον ειναι ενα χρεος που κανενας μηχανισμος δεν μπορει να κρατησει. η αμερικη χρωσταει απιστευτο νουμερο και "σωθηκε" γιατι οι ρεμπουμπλικανοι συμφωνησαν να τυπωσει η αμερικη και αλλο χρημα (πληθωριστικο του κερατα)
  τελος αυτο που σου ξεφυγε στο αρθρο και το κανεις γαργαρα δεν ειναι οτι οι τραπεζες που αναφερει εχουν ενεργητικο που περναει το ΑΕΠ οπως των κυπριακων τραπεζων. το ουσιαστικο ειναι οτι αυτη την στιγμη που μιλαμε, το τυπωμενο "υπαρκτο" χρημα ειναι πολυ λιγοτερο απο το ονομαστικο δλδ μετοχών, χρεογραφων και αλλων τραπεζικων και χρηματιστικων παραγωγων.
  αυτο που θελει να πει ο μπογιοπουλος ειναι οτι το επιχειρημα για το υπερμεγεθη τραπεζικο συστημα ειναι αιολο, οτι το προβλημα του καπιταλισμου ειναι δομικο και συστημικο και οτι δεν περνει φτιασιδωματα αλλα ΑΝΑΤΡΟΠΗ. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΣΥΝΕΠΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. 1.ολές αυτές οι τράπεζες βγαζουν αμοιβαια κεφάλαια και αλλά προιόντα οπού βάζει το χιλιαρικό του και απλός κοσμός και τα εκμεταλλεύονται οι μεγαλομέτοχοι οποτέ δεν ισχύει η επιλεκτικότητα κεφαλαιών και εγω αυριο μπορώ να αγοράσω ομολογα λουξεμβουργου με λεφτά που εχω βγάλει οπως γουστάρω
  2.δυτικοί νομιμοι επιχειρηματιές Μέντροκ,μπετανκούρ??? και μαλιστά διαχωριζονται απο τους ανατολιτές...? που παιζει μπάλα ο αμπράμοβιτς???
  3.Οταν καιγονται τα προαστιά στο παρισι και το λονδινο απο τους δυσμοιρούς των γκέτο και η παιδική παραβατικότητα φτάνει το 60% πες καλύτερα οτι οι ανθρωποι αγνοουν την επιλογή της πάλης των τάξεων και οχι οτι εμπιστεύονται το κράτος
  4.η Ελλάδα ειναι μια χώρα μικρή δεν ειναι αποικιοκρατική και αποτελει εντος ΕΕ αναποφευκτα ενα φτωχο συγγενη...
  5.οι αποψεις των οικονομολογών της καθημερινής ειναι λιγές για να αμφισβητησουν το μαρξισμο απλά καθονται πολύ καλά στον λαικισμο που πιπιλάνε ολοι περι ελλαδιστάν που ειναι πισώ σε σχέση με την δύση
  Ταξιδιάρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ

Είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα σχόλια που προσπαθούν να προσθέσουν κάτι στην πολιτική συζήτηση.

Σχόλια :
Α) με υβριστικό περιεχόμενο ή εμφανώς ερειστική διάθεση
Β) εκτός θέματος ανάρτησης
Γ) με ασυνόδευτα link (spamming)
Δ) χωρίς τουλάχιστον ένα διακριτό ψευδώνυμο
Ε) που δεν σέβονται την ταυτότητα και τον ιδεολογικό προσανατολισμό του blog

ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Παρακαλείστε να γράφετε τα σχόλια σας στα Ελληνικά

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.