20 Δεκεμβρίου 2012

Οταν οι αστοί ασχολούνται με τις Θέσεις του ΚΚΕ

Είναι γεγονός ότι το Πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος έχει επεξεργασμένη τη στρατηγική του για τη συγκέντρωση των δυνάμεων που έχουν αντικειμενικά συμφέρον για την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού - κομμουνισμού και που θα συγκρουστούν για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας και την εγκαθίδρυση της εργατικής - λαϊκής εξουσίας.
Αυτό δεν είναι καινούριο ζήτημα. Οπως επίσης δεν είναι καινούριο ζήτημα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα όταν επεξεργάζεται το Πρόγραμμά του παίρνει στη δοσμένη στιγμή υπόψη του τις εξελίξεις στον καπιταλισμό, γιατί υπάρχουν εξελίξεις, για παράδειγμα η βιομηχανία στην Ελλάδα στη 10ετία του '80 στηριζόταν σε κλάδους και επιχειρήσεις έντασης εργασίας (π.χ., κλωστοϋφαντουργία, ιματισμός κ.λπ.), ενώ στη 10ετία του '90 και μετά έχουμε ανάπτυξη τομέων και επιχειρήσεων έντασης κεφαλαίου (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια κ.λπ.).
Υπάρχουν αλλαγές επομένως και στην εργατική τάξη και στα μικροαστικά στρώματα. Η οικονομική κρίση επίσης επιφέρει τέτοιες αλλαγές. Παίρνει επίσης υπόψη τη διαπλοκή της καπιταλιστικής οικονομίας της χώρας με άλλες καπιταλιστικές οικονομίες, την ένταξη ή όχι σε διεθνείς και περιφερειακές διακρατικές ενώσεις, τις εξελίξεις στο αστικό πολιτικό σύστημα κ.λπ.

Ποια πολιτική συμμαχιών και γιατί

Βεβαίως, όταν ένα Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για δυνάμεις που αντικειμενικά έχουν συμφέρον από το πέρασμα στο σοσιαλισμό, σαφώς και αναφέρεται σε κοινωνικές δυνάμεις. Και επιδιώκει με βάση τις τάξεις και τα κοινωνικά στρώματα, στην καπιταλιστική κοινωνία, να
προσδιορίσει όσο γίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις που έχουν συμφέρον από την ανατροπή του καπιταλισμού, ανεξάρτητα από το αν η πλειοψηφία τους δεν το συνειδητοποιεί ακόμη ως αναγκαιότητα.
Στη Θέση 73 αναφέρεται: «Η επαναστατική αλλαγή στην Ελλάδα θα είναι σοσιαλιστική. Κινητήριες δυνάμεις της σοσιαλιστικής επανάστασης θα είναι η εργατική τάξη ως η ηγετική δύναμη, οι μισοπρολετάριοι (δηλαδή αυτοί που έχουν κύριο εισόδημα μέσω της μισθωτής εργασίας και όχι από κάποια ιδιοκτησία σε μέσα παραγωγής), τα καταπιεσμένα λαϊκά στρώματα των αυτοαπασχολούμενων στην πόλη, η φτωχή αγροτιά». Εδώ αναφέρονται με σαφήνεια αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις.
Επίσης, στη Θέση 75 αναφέρεται: «Το ΚΚΕ δρα στην κατεύθυνση της προετοιμασίας του υποκειμενικού παράγοντα για την προοπτική της σοσιαλιστικής επανάστασης... Η δράση του ΚΚΕ σε μη επαναστατική κατάσταση συμβάλλει αποφασιστικά στην προετοιμασία του υποκειμενικού παράγοντα (Κόμμα, εργατική τάξη, συμμαχίες) για επαναστατικές συνθήκες, για την πραγματοποίηση των στρατηγικών καθηκόντων του».
Επομένως, η πολιτική συμμαχιών του ΚΚΕ είναι πολιτική στρατηγικής σημασίας και η συγκρότηση της Λαϊκής Συμμαχίας εντάσσεται στη συγκέντρωση των κοινωνικών δυνάμεων για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, στη δημιουργία του συνόλου των αντικειμενικών και υποκειμενικών προϋποθέσεων. Οι υλικοί όροι για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση υπάρχουν ανεξάρτητα αν δεν είναι στην ημερήσια διάταξη οι αντικειμενικές συνθήκες της σοσιαλιστικής επανάστασης. Δυνάμεις που δεν μπορούν να προετοιμάζονται γι' αυτή τη σύγκρουση, όταν έλθει η στιγμή της σύγκρουσης, η οποία επίσης δεν μπορεί να προκαθοριστεί, ακόμη και αν συμμετέχουν στους αγώνες, χωρίς τη δράση του ΚΚΕ.
Πρέπει, επίσης, να πούμε ότι η δράση για τη συγκρότηση της συμμαχίας γίνεται στο έδαφος της πάλης για τα λαϊκά προβλήματα με πολιτική, περιεχόμενο και προσανατολισμό την πάλη ενάντια στα μονοπώλια, ενάντια στο κεφάλαιο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος που να βοηθά στη συσπείρωση δυνάμεων σε αγώνες που να αναδείχνουν και να χτυπούν τη ρίζα των προβλημάτων, να συμβάλλει στη ματαίωση χειρότερων μέτρων, στη σχετική βελτίωση της ζωής, στη συνειδητοποίηση της διεξόδου σε όφελος της εργατικής τάξης και των αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών, όλων όσων τσακίζουν τα μονοπώλια και η εξουσία τους.
Για παράδειγμα, και ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει δήθεν φιλολαϊκή διέξοδο, με πρόγραμμα ανάπτυξης των μεγαλοεπιχειρηματιών, δηλαδή αφήνοντας άθικτη την καπιταλιστική ιδιοκτησία και την εξουσία των μονοπωλίων (μιλά για αλλαγή κυβέρνησης και όχι τάξης στην εξουσία), άρα και τους όρους που αναπαράγουν και διευρύνουν τις αιτίες των προβλημάτων των εργαζομένων. Σ' αυτό το έδαφος καλεί την εργατική τάξη, τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα να συμμαχήσουν. Που σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο σήμερα ούτε στο αύριο υπέρ του λαού.
Οι Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 19ο Συνέδριο κάνουν εκτενή αναφορά και στις κοινωνικές δυνάμεις της συμμαχίας, στην αντικειμενική της βάση, στο έδαφος πάνω στο οποίο συγκροτείται, στη σχέση του ΚΚΕ με τη συμμαχία.

Παλιά υπόθεση η σκόπιμη διαστρέβλωση

Με τη δημοσίευση των Θέσεων της ΚΕ για το 19ο Συνέδριο, ορισμένα αστικά επιτελεία, μέρος του αστικού Τύπου, όπως, π.χ., το «Βήμα» και ο Λ. Σταυρόπουλος, έχουν κάνει σημαία της προπαγάνδας τους, διαστρεβλώνοντας τις Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ, αυτό: «Το ΑΑΔΜ πάλης το οποίο είχε διακηρύξει το 15ο Συνέδριο καταργείται και αντικαθίσταται από τη "Λαϊκή Συμμαχία"».
Βεβαίως, αυτά τα διανθίζουν με εκτιμήσεις ότι «ο Περισσός έχει αποφασίσει να ακολουθήσει το μοναχικό δρόμο της επαναστατικής πρωτοπορίας, αποκλείοντας τη συνεργασία ακόμη και με δυνάμεις της Αριστεράς που προβάλλουν ένα σαφές αντικαπιταλιστικό πλαίσιο δράσης». Τα ίδια γράφονταν και για το 15ο Συνέδριο σε σύγκριση με το Πρόγραμμα του 10ου Συνεδρίου. Τώρα, για λόγους τακτικής, ενώ ξέρουν, καμώνονται ότι είναι υπέρ του 15ου Συνεδρίου.
Πρώτ' απ' όλα αυτή η προπαγάνδα δεν είναι καινούρια. Εδώ και μερικά χρόνια, αναμασούν τα περί «σεχταριστικής πολιτικής του ΚΚΕ», ότι «το ΚΚΕ δεν έχει πολιτική συμμαχιών», γιατί δε συνεργάζεται με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αλλά συνεργασία για ποιο σκοπό; Την αναπαραγωγή του καπιταλιστικού συστήματος και τη συμβολή του στη χειραγώγηση των εργαζομένων σ' αυτό; Το ΚΚΕ έχει την πιο πλατιά πολιτική αντιμετώπισης των λαϊκών προβλημάτων από τη σκοπιά των πραγματικών τους συμφερόντων κόντρα στα συμφέροντα των μονοπωλίων, άμεσων και μακροπρόθεσμων.
Το ΚΚΕ έχει την πιο πλατιά πολιτική συμμαχιών αφού αναφέρεται στην εργατική τάξη, στους αυτοαπασχολούμενους, στους φτωχούς αγρότες. Βεβαίως, τα πολιτικά κόμματα, ακόμα και αυτά που υποστηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους, δύσκολα ή και με μεγάλες ταλαντεύσεις, μπορούν να υιοθετήσουν το ζήτημα της ανατροπής των μονοπωλίων.
Η αστική και οπορτουνιστική προπαγάνδα, μιλώντας στο όνομα του λαού, έχει μόνιμα στο στόχαστρο τη στρατηγική του ΚΚΕ και αντιπαρατίθεται με σχετική ευελιξία σ' αυτήν. Η άποψη ότι «το ΚΚΕ δε συνεργάζεται» βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και την εντάσσουν στα πλαίσια των επιδιώξεων αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος. Η αστική τάξη όχι μόνο αναζητά και διαμορφώνει εφεδρείες στο πολιτικό της σύστημα για να μπορεί να χειραγωγεί λαϊκές δυνάμεις στην αστική πολιτική, ιδιαίτερα σε συνθήκες που παραδοσιακά της κόμματα καταρρέουν, αλλά επιδιώκει ταυτόχρονα να αποτρέπει όσο γίνεται τη συσπείρωση λαϊκών δυνάμεων στο ΚΚΕ.
Πατάει πάνω σε λαϊκές συνειδήσεις που αναζητούν λύσεις στα προβλήματα, όντας διαπαιδαγωγημένες στην αντίληψη ότι οι κυβερνήσεις λύνουν προβλήματα, οι αντιπολιτεύσεις βάζουν φρένο. Και μπορεί και να κυβερνήσουν. Απ' αυτή τη σκοπιά αντιμετωπίζουν τις Θέσεις της ΚΕ για το 19ο Συνέδριο και ο Σταυρόπουλος με το «Βήμα» και κάμποσοι άλλοι, όταν θέτουν το ζήτημα ότι το ΚΚΕ δε συνεργάζεται.
Βγήκαν, επίσης, ο Σταυρόπουλος στο «Βήμα» και κάποιοι άλλοι, με το τροπάρι ότι το ΚΚΕ εγκαταλείπει το Αντιιμπεριαλιστικό Αντιμονοπωλιακό Δημοκρατικό Μέτωπο και το αντικαθιστά με τη Λαϊκή Συμμαχία. Επί της ουσίας καμιά εγκατάλειψη δεν υπάρχει, καμιά αντικατάσταση.
Αστικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις πασχίζουν σκόπιμα να διατηρούν και να καλλιεργούν συγχύσεις και λαθεμένες θεωρητικές - ιδεολογικές, επομένως και πολιτικές, προσεγγίσεις, με τον όρο «ιμπεριαλισμός».

Ο ιμπεριαλισμός είναι ο μονοπωλιακός καπιταλισμός.

Στο μαρξισμό - λενινισμό, με τον όρο «ιμπεριαλισμός» προσδιορίζεται το μονοπωλιακό στάδιο του καπιταλισμού. Δεν είναι διαφορετικό ζήτημα ο ιμπεριαλισμός από το μονοπωλιακό καπιταλισμό, όπου στην οικονομία κυριαρχεί το μονοπώλιο. Επομένως, είτε «ιμπεριαλισμός» πούμε είτε «μονοπωλιακός καπιταλισμός» είναι ένα και το αυτό.
Επειδή, όμως, αναφέραμε πιο πάνω ότι υπάρχουν δυνάμεις που διαχωρίζουν τον ιμπεριαλισμό από το μονοπωλιακό καπιταλισμό, πρέπει να πούμε ότι το κάνουν αποσπώντας την πολιτική από την οικονομία και με τον όρο «ιμπεριαλισμός» αναφέρονται στην εξωτερική πολιτική ισχυρών καπιταλιστών κρατών στα πλαίσια της διεθνοποιημένης καπιταλιστικής αγοράς και των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και προσδιορίζουν ως «ιμπεριαλισμό» την τάση για επεμβάσεις, πολέμους κ.λπ.
Οι Θέσεις της ΚΕ για το 19ο Συνέδριο αποσαφηνίζουν αυτό το ζήτημα λέγοντας ότι η Λαϊκή Συμμαχία έχει σαφή αντιμονοπωλιακό αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό - αφού ο σύγχρονος καπιταλισμός είναι μονοπωλιακός - προωθεί τη ρήξη με τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, που αυτό συνεπάγεται τη λύση της ανισόμετρης σχέσης εξάρτησης και ανισότιμης αλληλεξάρτησης, αντιστρατεύεται τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή σε αυτόν (Θέση 62).
Υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο διευκρινίζεται. Ο όρος «δημοκρατικό». Υπάρχουν δημοκρατικές κοινωνικές δυνάμεις; Είναι άλλο ζήτημα ως μέτωπα πάλης. Και ως τέτοια υπάρχουν στη Λαϊκή Συμμαχία.
Η πολιτική συμμαχιών του ΚΚΕ και στο 15ο Συνέδριο και στις Θέσεις για το 19ο Συνέδριο αναφέρεται στη συμμαχία κοινωνικών δυνάμεων, αυτών που έχουν αντικειμενικά συμφέρον από την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων.
Ολες οι υπόλοιπες αναφορές εφημερίδων σαν το «Βήμα», σχετικά με τις Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ και την πολιτική των συμμαχιών του αποτελούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολεμικής στη στρατηγική του ΚΚΕ που επιδιώκει να περάσει στη συνείδηση των εργαζομένων ότι μόνο με τις από τα πάνω συνεργασίες των «αριστερών» δυνάμεων μπορεί να δοθεί φιλολαϊκή διέξοδος και αποκλειστικά εντός του καπιταλισμού.
Μόνο που πρέπει να προβληματίσει τους ανθρώπους του μόχθου, γιατί οι αστικές δυνάμεις επιμένουν να στηρίζουν τέτοιες συνεργασίες, να κάνουν απ' αυτή τη σκοπιά πολεμική στο ΚΚΕ. Αν αυτές έβλαπταν έστω και στο ελάχιστο τους αστούς θα τις πρόβαλλαν; Οι επιδιώξεις τους είναι να συνεχίζουν να επιδρούν στις λαϊκές συνειδήσεις με την αστική κοινοβουλευτική λογική, αφαιρώντας από τους εργαζόμενους το όπλο της ταξικής πάλης από τα κάτω, στους τόπους δουλειάς, στις εργατικές γειτονιές, να τους αφαιρούν το έδαφος της κοινής πάλης ενάντια στο κεφάλαιο, περιορίζοντας τη διέξοδο στα στενά όρια μιας κυβερνητικής λύσης διαχείρισης του καπιταλισμού. Δε θα τους κάνουμε τη χάρη.


Σ. Κ.

20 σχόλια:

 1. Καλημέρα.
  Μα δεν ασχολούνται οι αστοί με τις θέσεις μας,και γιατί να είναικατακριτέο αυτό; Αλλα και οι συντροφοιπου μας κανουν κριτική,με την οποία συμφωνώ συντροφοί μου.Αλλωστε από δω είχα εκφρασει τη δυσαρέσκειάμου ως ψηφοφόρος και φίλος του ΚΚΕ. Και δεχθηκα επίθεση. Τωρα βλέπω τα λένε και άλλοι συντροφοι και τους ευχαριστώ. ¨οπως θα καταλάβατε συμφωνώ με τις διαπιστώσεις , τη κριτική για τις θέσεις του 19ου Συνεδρίου του κόμματος,έτσι όπως εκφράζονται στην ιστοσελίδα Εργατικός αγώνας.

  Μπάμπης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πουθενα στο αρθρο δεν λεει οτι κατακριτεο που ασχολουνται οι αστοι με τις θεσεις του ΚΚΕ....το αρθρο ασκει κριτικη στην κριτικη των αστων.
   Γιατι θεωρεις οτι ειναι κατακριτεο να ασκει κριτικη το ΚΚΕ;

   Διαγραφή
  2. @Μπάμπης:
   Εάν κάποιος φίλος του κόμματος θέλει να ασκήσει κριτική στην τρέχουσα πολιτική του (αν διαφωνεί με την στρατηγική, βρίσκει άλλη πολιτική στέγη), υπάρχουν συντεταγμένες διαδικασίες μέσα από τις οποίες μπορεί να το κάνει.
   Αυτός που ανοίγει ένα μπλογκ, για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τα εσωτερικά ζητήματα ενός κόμματος του οποίου δεν είναι καν μέλος, προσπαθώντας να του δημιουργήσει εσωτερική διχόνοια και φαγωμάρα, δεν είναι φίλος που κάνει την κριτική του, αλλά πατενταρισμένος χαφιές.
   Το σε ποια κατηγορία εντάσεται ο "εργατικός αγώνας", αλλά και η "νέα σπορά", το έχουμε καταλάβει εξ'αρχής, ευτυχώς όλοι...

   Διαγραφή
  3. η ιστοσελιδα που αναφερεις εχει αρκετες φορες συκοφαντησει το ΚΚΕ και εχει κανει χυδαιες επιθεσεις εναντια του, δεν καταλαβαινω γιατι η δικη σου σταση απεναντι στις θεσεις του ΚΚΕ για το 190 του Συνεδριο πρεπει να ταυτιζεται με αυτη καποιων ανωνυμων σχολιαστων που βγαζουν χολη στις σελιδες ενος μπλογκ το οποιο φαινεται οτι βρισκεται σε διατεταγμενη υπηρεσια?Ο προσυνεδριακος διαλογος εχει ανοιξειμ μπορεις ειτε αμεσα ειτε εμεσα, μεσω της τοπικης οργανωσης του ΚΚΕ να εκφρασεις τη γνωμη σου, στο Συνεδριο ειδικη επιτροπη θα μαζεψει αποψεις, προτασεις, σκεψεις θα τις επεξεργαστει και θα προτεινει στο σωμα του Συνεδριου αναλογα.Αν θες λοιπον να συμβαλεις ιδου η Ροδος..

   Διαγραφή
 2. Μπάμπη, ως ψηφοφόρος και φίλος του ΚΚΕ μπορείς να στείλεις την άποψη σου στον προσυνεδριακό διάλογο για το πως το κόμμα μπορεί να φτάσει καλύτερα στο στόχο του.
  Επίσης ως ψηφοφόρος και φίλος του ΚΚΕ θα πρέπει να έχεις καθαρό ότι στο κόμμα μας συζητάμε ελεύθερα, αλλά τελικά κάνουμε ΟΛΟΙ αυτό που θα αποφασίσει η πλειοψηφία. Αυτό είναι πραγματική δημοκρατία. Όσοι κάνουν οργανωμένη αντιπολίτευση στο κόμμα μέσα από διάφορες ιστοσελίδες (ασχετως ρόλου τους) προφανώς και δεν το βοηθάνε.

  Δημήτρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μα γιατί αναρωτιέστε που "τσίμπησε" ο Μπάμπης; Ο άνθρωπος το λέει καθαρά: είναι με αυτούς που αναλώνονται σε αντιΚΚΕ θεωρητικούρες και κλίνουν το ματάκι στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. "Τσίμπησε" γιατί μάλλον ένιωσε ότι η κριτική του άρθρου αφορά και τις απόψεις που υιοθετεί ο ίδιος και δεν διαφέρουν από από αυτές των αστών! Όσοι πονούν το ΚΚΕ, όσοι καλοπροαίρετα κάνουν κριτική, ακόμα και σκληρή, λένε καθαρά και επώνυμα τη γνώμη τους στο προσυνεδριακό διάλογο, χωρίς φόβο και πάθος. Εκτός αν μιλάμε για στημένους που ανήκουν στις συγκεκριμένες αντιΚΚΕ ομάδες ή στα επιτελεία του ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν να πλήξουν διαδικτυακά το ΚΚΕ. Όλα τα αλλά είναι απλά οδοντόπαστες για παιδάκια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Απο προσωπικη πειρα διαβεβαιωνω τον φιλο του κομματος(καποιου κομματος τεσπα) Μπαμπη, οτι οι κριτικες που γινονται στο κομμα απο τη βαση, μεσα απο τις προβλπομενες διαδικασιες πιανουν και παραπιανουν τοπο, οταν βεβαια αυτη η κριτικη ειναι εποικοδομητικη και οχι αποσαθρωτικη, του στυλ που κανουν οι διαφοροι εργατικοι, οσον αφορα τον αντικκεδισμο τους, αγωνες. Ολοι εκεινοι αυτο που θελουν ειναι απο το ΚΚΕ ειτε να σταματησει να υπαρχει, ειτε να γινει ενα με το συστημα, τυχαιο; Δεν νομιζω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. πραγματι το κκε πρωτοπορει !

  ειδικοτερα η θεση του " σας απολυουμε για να μη σας μειωσουμε τους μισθους " που ισχυει στον ριζοσπαστη ειναι εντελως καινοτομα !!!

  δεν κανω πλακα , θα επρεπε να καθιερωθει και στο δημοσιο αυτο.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και συ πρωτοτυπεις
   Να γραψεις τα επιχειρηματα σου και στο βιογραφικο σου

   Ισως βρεις καμια καλη θεση στο Βημα
   Αν και γιατι να σε πληρωνουνε αφου κανεις τζαμπα τη δουλεια τους να μου πεις, εχεις καθιερωθει πια

   Διαγραφή
  2. @Ανώνυμος20 Δεκεμβρίου 2012 2:52 μ.μ.:
   Ο μόνος λόγος που το σχόλιο δεν πηγαίνει στην φυσική του θέση (σκουπιδοτενεκές), είναι για να δείξουμε την προέλευση μιας τέτοιου είδους επιχειρηματολογίας:
   «Με σκληρές καπιταλιστικές πρακτικές, χωρίς καμία αιδώ ή συμπόνια προς τους εργαζομένους, το ΚΚΕ φροντίζει την μεγιστοποίηση των κερδών του ξεσπώντας στους ίδιους τους εργαζομένους του 902. Ξεκίνησαν και πάλι, λοιπόν, οι απολύσεις στις επιχειρήσεις του Περισσού».
   Τα παραπάνω από την ιστοσελίδα της ...Χρυσής Αυγής, φυσικά...
   http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7211696&publDate=20/12/2012

   Διαγραφή
  3. εσυ παντως δεν πρωτοπορεις στην αντικουκουεδιλα της πλακας.....

   Διαγραφή
 6. ας τα πιασουμε με την σειρα.
  αγαπητε μπαμπη. ο εργατικος αγωνας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΚΕ. τελος. αρα λοιπον οτι και να λενε ειναι ως μη γενομενο.
  ειναι προβοκατορες ολκης, τελεια και παυλα με αυτο.
  οτι κριτικη θες να κανεις ή την στελνεις στον προσυνεδριακο ή πηγαινεις σε καποια απο τις εκατονταδες δουλιες που θα γινουν με την παρουσιαση για μη μελη και πες οτι θες. να εισαι σιγουρος οτι θα παρεις απαντηση.
  οπως καταλαβαινεις σε κουκουλες απαντηση δεν θα καθομαστε να δυνουμε. η κουκουλα εχει συγκεκριμενο προσανατολισμο και ειναι χαφιεδικος (απευθυνομαι στον "εργατικο αγωνα").

  οσο για το τελευταιο τσουτσεκι. μακαρι να μπορουσε το κομμα να εχει χρεωμενους στον "Ρ" τους τριπλασιους. η εφημεριδα να βγαινει με 64 σελιδες καθε μερα.
  δυστηχως η συγκεκριμενη ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ πρεπει να πληρωνεται γιατι δεν ζουμε στον σοσσιαλισμο.
  το ΚΚΕ λοιπον μετα απο ολο αυτο τον πολεμο που εχει φαει και στα οικονομικα δεν μπορει να συντηρει οσο κοσμο θα ηθελε σε αυτη την ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ.
  αν θελεις μπορεις να βρεις και 10 φιλους σου να τους χρεωσεις κουπονια, να βρουνε και αυτοι απο 5 και αν δινετε απο 5 ευρω το μηνα θα μπορεσουμε να κρατησουμε παραπανω γουσταρεις;
  οπως εγραψα και αλλου, ο "Ρ" αλλα και καθε εφημεριδα πρεπει να "πουλαει" πανω απο 15000 φυλλα (και αυτο με τιμες προ 5 χρονων) για να μην μπαινει μεσα, χωρις διαφημησεις.
  απο την στιγμη που ο "Ρ" ειναι αποκλεισμενος απο αυτο, δεν διαφημιζει τσοντες μπαινει μεσα. τον "Ρ" τον συντηρει το κομμα.
  αν σε κοφτει τοσο πολυ το ποσους θα εχουμε χρεωμενους εκει, ενισχυσε το και σταματα να γραφεις μαλακιες.
  οι κομματικες επιχειρησεις αν εβγαζαν και ποτε κερδος, δεν αποδιδουν τα χρηματα σε τραπεζικους λογαριασμους ουτε της αλεκας, ουτε του Λουκα. ξαναγυρνανε στο κομμα.
  σε αντιθεση με τον αλαφουζο που τα κανει κοτερα.
  αν αναρωτιεσαι πως βγαινει η αυγη με το 1/3 της διακηνησης απο τον "Ρ" ψαξε βρες το
  αιντε παπαρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αν και το αρθρο ειναι ασχετο και κανονικα δεν πρεπει να παρασυρομαστε απο τρολοσχολια, θα κανω ενα σχολιο σχετικο

  Καλως η κακως απολυθηκαν εργαζομενοι απο την Τυποεκδοτικη

  Τι σημαινει αυτο;

  Οτι το ΚΚΕ προδωσε την εργατικη ταξη;
  Οτι πρεπει να σταματησουν οι αγωνες του για εργαζομενους και απολυμενους;
  Οτι πρεπει να απολογειται στις παλιοφυλλαδες που ταχα τους επιασε ο πονος;

  Λαθη θα γινουν κι αλλα, απο τους φιλους, απο τα μελη, απο την Κ.Ε

  Ειναι ολα αυτα μες το προγραμμα

  Ο σωστος κομμουνιστης, και κατ επεκταση ενα κομμουνιστικο κομμα, μετα απο καθε λαθος ανασκουμπωνεται, προσπαθει να διδαχθει απο αυτο και να μπει πιο δυναμικα στον αγωνα.

  Τα λαθη του ΚΚΕ και των κομμουνιστων ειναι πολλα
  Αν ομως καποιος τα συκγρινει με τις θυσιες τους
  Χανονται σαν σταγονα στον ωκεανο

  Ο καθενας ειναι ελευθερος να λεει οτι θελει

  απλα οταν αναπαραγει τα επιχειρηματα του βηματος και της αστικης προπαγανδας για να τρολαρει και μονο, να ξερει σε ποιου την πλευρα στεκεται οταν το κανει, και να αναρρωτηθει γιατι το κανει. Για να βοηθησει το κκε να βελτιωθει; Για να βγαλει το μισσος του απεναντι του;

  Αληθεια ανωνυμο τρολ εσυ γιατι το κανεις; Γιατι παιρνεις το μερος του πρετεντερη και το καψη; Θα ηθελα μιας και εγω εξηγηθηκα και εξηγουμαι αναλυτικα απο εδω μεσα, να δω και την δικη σου οπτικη γωνια.

  Οχι τιποτα αλλο απλα εχω βαρεθει να βλεπω ατακαδορους να λενε την μαλακια τους και να εξαφανιζονται, σαν τον μαλακα που κλανει στο ασανσερ και το παιζει κοροιδο...


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Τι σημαινει αυτο;

   Οτι το ΚΚΕ προδωσε την εργατικη ταξη;
   Οτι πρεπει να σταματησουν οι αγωνες του για εργαζομενους
   και απολυμενους;


   Δηλαδή το ΚΚΕ θα κάνει αγώνα για τους απολυμένους του..
   στρεφόμενο εναντίον του εαυτού του ?

   (στα όρη, στ' άγρια βουνά)

   Διαγραφή
  2. εσυ φιλε μου δεν κοβεις ουτε με βαλε.
   πιες ενα αναψυκτικο για να χωνεψεις αυτα που σου λεει το εγκριτο και εγκρο βημα και αντε και

   Διαγραφή
 8. Οποιος νοιαζεται για το κομμα λοιπον, αμα πιστευει οτι κατι ειναι λαθος, παει και το εκφραζει απευθειας στο κομμα, το αναλυει και το αιτολογει, ετσι, και εφοσον βρεθουν και αλλοι που να λενε το ιδιο(και αμα εχει δικιο σιγουρα θα βρεθουνε και αλλοι, εκτος αμα κανεις νομιζει οτι ειναι ο μονος εξυπνος), σιγουρα αυτο που ειπε θα τεθει επι ταπητος.

  Διαφορετικα οπως ειπα και σε καποιον αλλο, ειναι σαν τους κωλογερους στο μαπετ σοου, που κανουν κριτικη απο τον εξωστη, και που δεν θελουν να λερωσουν τα κοστουμια τους και να ασχοληθουν με τις υποθεσεις της εργατικης ταξης απο τα μεσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μην τσιμπάτε σύντροφοι. Καποιος ανώνυμος (κουκουλοφόρος.....) έγραψε ό,τι του κατέβηκε και μάλιστα χωρίς πρωτοτυπία, έχυσε το μελάνι του και η κουβέντα από την ανάλυση του 19ου πήγε στα παραπολιτικά του Βήματος και τις ανώνυμες χυδαιότητες της ¨νέας σποράς¨!!!!! και του ¨εργατικού αγώνα¨!!!!!! ποιοί είναι αυτοί, ποιά ιστορία έχουν , ποιά ταξική συνέπεια και ποιά πολιτική καταγωγή κανείς δεν ξέρει. Αρα.....βρωμάει ο Μανιαδάκης.
  Παρόλα αυτά δεν πρέπει να απαξιωθεί η προσυνεδριακή διαδικασία σε υμνολόγιο αμυντικού τύπου. Πρέπει με ωριμότητα και ανοιχτά αυτιά να ακούσει το κόμμα κάθε διαφορετική τοποθέτηση. Είναι ιστορικές οι σημερινές επιλογές.
  Jim.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. φυσικα και ειναι ιστορικες επιλογες. για αυτο λοιπον πρεπει οσοι θελουν να πουν και την γνωμη τους να διαβασουν ολο το κειμενο. ο απολογισμος με την προταση και το καταστατικο ειναι δεμενα μεταξυ τους. δεν ειναι ανεξαρτητα κειμενα. εγω προσωπικα τις εχω διαβασει 3 φορες και δεν νομιζω οτι ειμαι ετοιμος ακομα να κανω σχολιο. αυτοι οι ινστρουκτουρες τι στο διαλο, αλλη δουλια δεν εχουν; απο την ημερα που δημοσιευτηκαν αυτες διαβαζουν; δεν δουλευουν δεν κοιμουνται; πως στο διαλο εγραψαν αποψη; ή ειναι υβριδιο αινσταιν/χοκινγκ ή απλα ειναι κουτοπονηροι και ερμηνευουν οπως θελουν. τεινω προς το δευτερο παντως

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κομμουνιστής ή φίλος του ΚΚΕ που συμφωνεί με τις συριζιές του εργατικού αγώνα;
  Ενδιαφέρον.. Να το κοιτάξεις!

  http://followtheredriver.blogspot.gr/2012/12/blog-post_4367.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. βαρεθηκα να ακουω σε καθε συνεδριο ολες αυτες τις μαλακοπιτουριες.Σχολιασμοι για να αποδειξουν τι!!!! Μαγκες ολοι τους, που κρινουν απλα και μονο για να κρινουν.Φορατε παντελονια ρε τσογλανια ΠΑΣΟΚΟΥΡΙΖΑΙΟΙ - που φιλοξενειτε και την ΛΑΤΣΗ στην ΑΥΓΗ και σας κανει παραπονα η ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ που δεν εχει κι αυτη μια στηλη να γραψει- και πειτε σε ολο το σκυλολοι σας οτι το ΚΚΕ ΥΠΗΡΧΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ οσο υπαρχει ταξικη παλη και μεχρι το χτισιμο τησ κομμουνιστικης κοινωνιας

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ

Είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα σχόλια που προσπαθούν να προσθέσουν κάτι στην πολιτική συζήτηση.

Σχόλια :
Α) με υβριστικό περιεχόμενο ή εμφανώς ερειστική διάθεση
Β) εκτός θέματος ανάρτησης
Γ) με ασυνόδευτα link (spamming)
Δ) χωρίς τουλάχιστον ένα διακριτό ψευδώνυμο
Ε) που δεν σέβονται την ταυτότητα και τον ιδεολογικό προσανατολισμό του blog

ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Παρακαλείστε να γράφετε τα σχόλια σας στα Ελληνικά

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.