Με βάση τα αποτελέσματα, η κατανομή των εδρών στο νέο ΔΣ έχουν ως εξής: ΕΣΑΚ-ΔΕΕ 3 έδρες, ΑΣ 2 έδρες, «Παρεμβάσεις» 1 έδρα, ΔΑΚΕ 1 έδρα.902.gr