2 Ιουνίου 2010

Κοινωνικοποίηση της παραγωγής και εργασίας..... Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, οδηγεί στην νομοτελειακή αντικατάστασή του !!

Λόγω ερωτήσεων που δεχτήκαμε για το θέμα "Ένα σύστημα σε κρίση - Μέρος Β" , και σχετικά με το ζήτημα της κοινωνικοποίησης της παραγωγής και της εργασίας που πραγματοποιούνται απο τον ίδιο τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, σας παραθέτουμε ένα απόσπασμα του Κάρλ Μάρξ , απο "Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος", και ακολουθως κάνουμε μια επεξήγηση για το φαινόμενο αυτό, και το πως επηρρεάζει την εξέλιξη του οικονομικού κύκλου......

"Από τη στιγμή που αυτό το προτσές της μετατροπής έχει αποσυνθέσει αρκετά σε βάθος και έκταση την παλιά κοινωνία, από τη στιγμή που οι εργάτες έχουν μετατραπεί σε προλετάριους και οι όροι της δουλειάς τους σε κεφάλαιο, από τη στιγμή που ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής στέκεται στα δικά του τα πόδια, από τη στιγμή αυτή αποχτούν μια νέα μορφή η παραπέρα κοινωνικοποίηση της εργασίας και η παραπέρα μετατροπή της γης και των άλλων μέσων παραγωγής σε μέσα παραγωγής που τα εκμεταλλεύονται κοινωνικά, δηλαδή σε κοινά μέσα παραγωγής, επομένως αποχτάει νέα μορφή και η παραπέρα απαλλοτρίωση, των ατομικών ιδιοχτητών. Αυτός που είναι τώρα ν' απαλλοτριωθεί δεν είναι πια ο εργάτης που διευθύνει μόνος το νοικοκυριό του, αλλά ο κεφαλαιοκράτης που εκμεταλλεύεται πολλούς εργάτες.

 Η απαλλοτρίωση αυτή συντελείται με το παιχνίδι των εσωτερικών νόμων της ίδιας της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, με τη συγκεντροποίηση των κεφαλαίων. Κάθε κεφαλαιοκράτης σκοτώνει πολλούς άλλους κεφαλαιοκράτες. Χέρι - χέρι μ' αυτή τη συγκεντροποίηση, δηλ. με την απαλλοτρίωση πολλών κεφαλαιοκρατών από λίγους, αναπτύσσεται σε διαρκώς αυξανόμενη κλίμακα η συνεργατική μορφή του προτσές της εργασίας, η συνειδητή τεχνική εφαρμογή της επιστήμης, η σχεδιασμένη εκμετάλλευση της γης, η μετατροπή των μέσων εργασίας σε μέσα εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονάχα από κοινού, η οικονομία σ' όλα τα μέσα παραγωγής με τη χρησιμοποίησή τους σαν μέσων παραγωγής συνδυασμένης, κοινωνικής εργασίας, η περιπλοκή όλων των λαών στο δίχτυ της παγκόσμιας αγοράς και μαζί μ' αυτό, ο διεθνής χαρακτήρας του κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος. Μαζί με τη διαρκή ελάττωση του αριθμού των μεγιστάνων του κεφαλαίου, που σφετερίζονται και μονοπωλούν όλα τα οφέλη αυτού του προτσές μετατροπής, αυξάνει η μάζα της αθλιότητας, της καταπίεσης, της υποδούλωσης, του εκφυλισμού, της εκμετάλλευσης, αλλά αυξάνει μαζί και η αγανάχτηση της εργατικής τάξης, που διαρκώς πληθαίνει και που διαπαιδαγωγείται, συνενώνεται και οργανώνεται απ' αυτό τον ίδιο το μηχανισμό του κεφαλαιοκρατικού προτσές παραγωγής. Το μονοπώλιο του κεφαλαίου μετατρέπεται σε δεσμά του τρόπου παραγωγής που άνθισε μαζί του και κάτω απ' αυτό. Η συγκεντροποίηση των μέσων παραγωγής και η κοινωνικοποίηση της εργασίας φτάνουν σε ένα σημείο, όπου δε συμβιβάζονται με το κεφαλαιοκρατικό τους περίβλημα. Το περίβλημα αυτό σπάει. Σιμώνει το τέλος της κεφαλαιοκρατικής ατομικής ιδιοχτησίας. Οι απαλλοτριωτές απαλλοτριώνονται.

Ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος ιδιοποίησης, που προέρχεται από τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, άρα και η κεφαλαιοκρατική ατομική ιδιοχτησία, αποτελεί την πρώτη άρνηση της ατομικής ιδιοχτησίας που βασίζεται στην προσωπική εργασία. Μα η κεφαλαιοκρατική παραγωγή παράγει με την αναγκαιότητα φυσικού προτσές την ίδια της την άρνηση. Πρόκειται για άρνηση της άρνησης. Η άρνηση αυτή δεν αποκαθιστά ξανά την ατομική ιδιοχτησία, αποκαθιστά όμως την προσωπική ιδιοχτησία πάνω στη βάση της κατάχτησης της κεφαλαιοκρατικής εποχής της συνεργασίας και της κοινής ιδιοχτησίας της γης και των μέσων παραγωγής που τα παράγει η εργασία."


Μας λέει λοιπόν ο Μάρξ, πως με τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, η ατομική εργασία για την παραγωγή ενός προϊόντος μετατρέπεται σιγά σιγά σε κοινωνική , καθώς ολοένα και περισσότεροι εργάτες, δουλεύουν συνδυασμένα για την παραγωγή του. Αυτό που συντελείται πρακτικά, είναι πως διαφορετικές τεχνικές ομάδες και διαφορετικά εργατικά επαγγέλματα, αναγκαία για την παραγωγή κάποιων υποπροϊόντων που θα συνθέσουν ένα τελικό προϊόν, συνενώνονται κάτω από την σκέπη ενός και μόνο κεφαλαιοκράτη για την παραγωγή αυτού του προϊόντος ........

Για να κατανοηθεί πλήρως το φαινόμενο της κοινωνικοποίησης της παραγωγής, και το πως αυτή επηρρεάζει την εξέλιξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, θα πρέπει να προσέξουμε δυο ταυτόχρονες διεργασίες που λαμβάνουν μέρος κατα την φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης !!!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρώτον η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, τα οποία οδηγούν σε μερική ανάπτυξη των μέσων παραγωγής (μηχανές, υπολογιστές κλπ) και έναν καταμερισμό των εργασιών ανα ξεχωριστή βιομηχανία (για την παραγωγή ενός αυτοκινήτου πλέον, άλλη εταιρεία φτιάχνει τα λάστιχα,άλλη φτιάχνει το σασί, άλλη τα ηλεκτρονικά κλπ....) και την αυξανόμενη εμφάνιση μικρότερων περιφερειακών βιοτεχνιών και επιχειρήσεων, γύρω απο την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος , που προσπαθούν να ανταγωνιστούν τις επιμέρους υπάρχουσες βιομηχανίες !

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΟΞΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δεύτερον η μερική αυτή ανάπτυξη των μέσων παραγωγής, οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα στην αύξηση των κερδών στους καπιταλιστές, οι οποίοι εκ των πραγμάτων αναγκάζονται να επενδύσουν κομμάτι αυτών των κερδών, ξανά στα μέσα παραγωγής, ώστε να μείνουν στο ανταγωνιστικό παιχνίδι.......... Η διαδικασία αυτή της σταδιακής ανάπτυξης των μέσων παραγωγής, ενταντικοποιεί παράλληλα σε μια κυκλική πλέον αλληλεπίδραση, την κοινωνικοποίηση της εργασίας και της παραγωγής, και τούμπαλιν.... !!!!

Ο ανταγωνισμός αρχίζει και οξύνεται (πράγμα το οποίο το νοιώθουν πιο πολύ οι εργάτες, με αύξηση της ανεργίας, μειώσεις μισθών κλπ), και οδηγεί τους καπιταλιστές σε εξαγορές τμημάτων της "παραγωγικής γραμμής", αρχίζοντας απο τις μικρότερες περιφερειακές εταιρείες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες, ........ Δηλαδή ουσιαστικά απαλλοτριώνεται η ατομική περιουσία των μικρότερων παικτών !!! Η διαδικασία αυτή επεκτείνεται και μετατρέπεται σε ενδοιμπεριαλιστικές διαμάχες οι οποίες οδηγούν νομοτελειακά σε μονοπωλιακές συνθήκες !!!

Η διευρυμένη και κοινωνικοποιημένη πλέον παραγωγή, μπαίνει κάτω απο την ιδιοκτησία ενός πολυεθνικού ομίλου, και στην ουσία ενός ή μερικών καπιταλιστών !!! Το μόνο που μένει, είναι να φύγει απο την εικόνα και ο καπιταλιστής-ες, ώστε να κοινωνικοποιηθούν και τα μέσα παραγωγής !!!

2 σχόλια:

  1. Πρέπει να μας είναι ξεκάθαρο ότι, ναι μεν είναι νομοτελειακή αυτή η πορεία, εντούτοις, αν η εργατική τάξη δεν ενωθεί με κύριο στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού, δεν πρόκειται να καταρρεύσει. ΙΒΤ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Εμ ... για αυτό γράφω και στο τέλος , οτι ήρθε η ώρα να κοινωνικοποιήσουμε και τα μέσα παραγωγής....

    Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του λαού !
    Μόνα τους δεν κοινωνικοποιούνται !

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ

Είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα σχόλια που προσπαθούν να προσθέσουν κάτι στην πολιτική συζήτηση.

Σχόλια :
Α) με υβριστικό περιεχόμενο ή εμφανώς ερειστική διάθεση
Β) εκτός θέματος ανάρτησης
Γ) με ασυνόδευτα link (spamming)
Δ) χωρίς τουλάχιστον ένα διακριτό ψευδώνυμο
Ε) που δεν σέβονται την ταυτότητα και τον ιδεολογικό προσανατολισμό του blog

ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Παρακαλείστε να γράφετε τα σχόλια σας στα Ελληνικά

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.